Formularz Rejestracyjny Perły Rynku Kosmetycznego

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i Metodologią Badania

  DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ:

  Nazwa firmy:(pole wymagane)

  Adres firmy

  Typ działalności (pole wymagane)

  DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ PRODUKT / LINIĘ PRODUKTÓW:

  Imię (pole wymagane)

  Nazwisko (pole wymagane)

  Stanowisko (pole wymagane)

  E-mail:(pole wymagane)

  Telefon:(pole wymagane)

  Dane Zgłaszanej Firmy (jeśli są inne niż wyżej)

  Nazwa firmy (pole wymagane)

  NIP firmy (pole wymagane)

  Ulica(pole obowiązkowe):

  Nr budynku (pole obowiązkowe):

  Nr lokalu

  Miasto(pole obowiązkowe):

  Kod pocztowy (pole obowiązkowe):


  Dane do faktury

  Nazwa firmy

  NIP firmy

  Ulica

  Nr budynku

  Nr lokalu

  Miasto

  Kod pocztowy

  DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRODUKT / LINIĘ PRODUKTÓW:

  Imię (pole wymagane)

  Nazwisko (pole wymagane)

  Stanowisko (pole wymagane)

  E-mail:(pole wymagane)

  Telefon:(pole wymagane)

  Informacje o produkcie / linii produktów:

  Zgłaszam: (pole wymagane)

  Podaj rynkową nazwę produktu/linii: (pole wymagane)

  Nazwa marki:(pole wymagane)

  Podaj kategorię asortymentową zgłaszanego produktu/linii (np. kosmetyki do twarzy, kosmetyki do ciała, kosmetyki do włosów, kosmetyki dla dzieci itp.)

  Podaj grupę wiekową dla której przeznaczony jest produkt/linia

  a. W przypadku linii produktów – liczba wariantów:

  b. W przypadki linii produktów – proszę wymienić wszystkie warianty:

  Podaj liczbę zgłoszonych produktów

  Wymień warianty produktów

  Podaj Kod EAN każdego produktu:

  Podaj sugerowaną cenę na półkę:

  Podaj w jakich kanałach sprzedaży dostępny jest produkt/linia

  Data wprowadzenia produktu/linii na rynek

  Prześlij zdjęcie produktu

  Opisz realizowane i planowane wsparcie marketingowe :

  Opisz misję marki :

  Opisz zgłoszony produkt/linię (najważniejsze informacje(atuty, składniki, działania) – do 1000 znaków) (pole wymagane)

  Wymień certyfikaty np. Viva, Ecocert. Jeśli produkt/linia posiada certyfikaty eko, podaj jakich działań eko one dotyczą.

  Czy twój produkt to innowacją? Dlaczego? ( Co Ciebie wyróżnia na tle konkurencji?)

  Napisz przeznaczenie Twojego produktu – w czym pomaga?

  KONTAKT DO DYREKTORA HANDLOWEGO DLA JURORÓW:
  Imię (pole wymagane)

  Nazwisko (pole wymagane)

  Stanowisko (pole wymagane)

  E-mail:(pole wymagane)

  Telefon:(pole wymagane)

  Zgody

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 18B (dalej „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email admin@wydawnictwogospodarcze.pl Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu zgłoszenia produktu do udziału w badaniu „Perły Rynku 2023” oraz wykonania umowy zawartej w związku z przeprowadzaniem badania jak również w celach marketingowych realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a), b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia badania konsumenckiego oraz przez 3 lata po jego zakończeniu. Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem zawartej przez Panią/ Pana umowy na przeprowadzenia badania, podmioty świadczące usługi marketingowe jak również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu. Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy admin@wydawnictwogospodarcze.pl Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do badania i zawarcia umowy na przeprowadzenie takiego badania.