Marcin Poniatowski

Marcin Poniatowski

Lewiatan Holding

Marcin Poniatowski, członek zarządu Lewiatan Holding S.A. Z Polską Siecią Handlową Lewiatan jest związany od 1999 roku. Manager z bogatym doświadczenie w branży FMCG. Był dyrektorem operacyjnym i prezesem zarządu spółki regionalnej Lewiatan Kujawy, a następnie dyrektorem rozwoju Lewiatan Holding. Od 2007 roku jest członkiem zarządu Lewiatan Holding S.A. odpowiedzialnym za sprawy związane z marketingiem, rozwojem sieci oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii w placówkach handlowych.  Absolwent studiów wyższych na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych europejski model zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego.