Nowa formuła badania

Perły Rynku

Cel badania – przetestowanie i ocena zgłoszonych nowości do projektu. Wskazanie nowości o najwyższym potencjale rynkowym.

Indywidualna ocena

Każdy produkt oceniany jest indywidualnie przez każdego z Jurorów. Juror ocenia zgłoszone produkty w ramach swoich Cech. Daje to znacznie pełniejszy obraz oceny Jurora i pokazuje mocne i słabsze strony każdego produktu.

Różne formaty sklepów

Istotną rolę odgrywa przypisanie Jurora do odpowiedniego Formatu Sklepu. Dzięki temu Uczestnik wie dokładnie w jakich formatach jego produkt jest najlepiej oceniany.

Ocena punktowa

Produkt uzyskuje Sumę Punktów oraz Średnią Ocenę. Na podstawie tych danych przyznawany jest tytuł Perły Rynku FMCG lub Perły Rynku Kosmetycznego 2023.

Badamy potencjał rynkowy

Produkty nie są oceniane względem siebie. Jury ocenia indywidualny potencjał rynkowy każdego zgłoszonego produktu.

Badanie „Perły Rynku ” to ogólnopolskie, niezależne badanie, w którym detaliści testują i oceniają najbardziej udane nowości spożywcze, kosmetyczne i chemii gospodarczej. Wskazują w ten sposób produkty o najwyższym potencjale rynkowym.

Projekt składa się z dwóch równolegle przebiegających badań produktów w ramach Pereł Rynku FMCG i Pereł Rynku Kosmetycznego.

Laureaci badania wyłaniani są przez Jury, składające się z przedstawicieli najbardziej liczących się na rynku sieci handlowych m.in. spożywczych, stacji paliw, sieci drogerii oraz aptek. Zadaniem jurorów jest przetestowanie zgłoszonych do badania produktów i ocena ich potencjału rynkowego.

Projekt „Perły Rynku” jest unikalnym badaniem wyłaniających najlepsze produkty głosami praktyków z handlu w Polsce. W 2023 roku przebudowie uległa metodologia badania, kładąc jeszcze większy nacisk na przeprowadzane testowanie zgłoszonych produktu lub linii. Wynikiem każdego badania jest rozbudowany raport, który pozwala poznać lepiej potencjał rynkowy każdego zgłoszonego produktu.

Pierwsza edycja Pereł Rynku odbyła się w 2006 roku. Co roku ocenie jury poddane jest kilkaset nowości.

Na finałowym podium stają produkty, które są najlepiej rokującymi nowościami, zasługującymi na miano Złotej, Srebrnej lub Brązowej „Perły Rynku FMCG” lub „Perły Rynku Kosmetycznego”.

Rodzaje Pereł Rynku. Dwa badania

Perły Rynku 2023 to projekt przeprowadzony pod nadzorem redakcji Wiadomości Handlowych i Wiadomości Kosmetycznych. W ramach zgłoszenia do badania, produkty mogą być testowane w ramach projektu Perły Rynku FMCG lub/i Perły Rynku Kosmetycznego.

Okazjonalnie Perły Rynku przyznawane były również w specjalnych kategoriach, jak Perły Regionu w latach 2020-2021 czy Perły Ukraińskie w roku 2022.

Zobacz jak wybierane są Perły Rynku!