HARMONOGRAM BADANIA

Badanie ,,Perły Rynku FMCG” i „Perły Rynku Kosmetycznego 2024” odbywa się raz w roku i składa się z następujących po sobie etapów.