Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Adres

Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o.
ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa
NIP: 525-22-27-438

Bożena Graczyk

Senior Sales Manager

Tematy handlowe i prezentacja oferty

Joanna Kiełbasa

Kierownik Projektu Perły Rynku 2022

Tematy organizacyjne i projektowe