Kontakt

Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o.
ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa
NIP: 525-22-27-438

Bożena
Graczyk

Senior Sales Manager

Tematy handlowe i prezentacja oferty

Anastasiia Zadorozhna

Marketing Manager

Tematy organizacyjne i projektowe