Weź udział w badaniu Perły Rynku

Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji badania Perły Rynku. W celu zgłoszenia swojego produktu należy wypełnić poniższy formularz.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem badania. W razie wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu.

  Zgłaszający:

  Imię osoby zgłaszającej (pole wymagane)

  Nazwisko osoby zgłaszającej (pole wymagane)

  Stanowisko:(pole wymagane)

  E-mail osoby zgłaszającej: (pole wymagane)

  Telefon osoby zgłaszającej: (pole wymagane)

  Typ działalności (pole wymagane)

  Dane Producenta

  Nazwa firmy (pole wymagane)

  NIP firmy (pole wymagane)

  Ulica(pole obowiązkowe):

  Nr budynku (pole obowiązkowe):

  Nr lokalu

  Miasto(pole obowiązkowe):

  Kod pocztowy (pole obowiązkowe):


  Dane do faktury

  Nazwa firmy

  NIP firmy

  Ulica

  Nr budynku

  Nr lokalu

  Miasto

  Kod pocztowy

  Informacje o produkcie / linii produktów:

  Zgłaszam: (pole wymagane)

  Podaj rynkową nazwę produktu/linii: (pole wymagane)

  Spożywcze kategorie produktowe:

  Chemiczne kategorie produktowe:

  Kosmetyczne kategorie produktowe:

  Warianty produktu

  Podaj Kod EAN każdego produktu:

  Podaj sugerowaną cenę na półkę:

  Podaj w jakich kanałach produkt/linia jest sprzedawana lub dopiero będzie sprzedawana

  Data wprowadzenia produktu/linii na rynek (kiedy została lub kiedy zostanie wprowadzona w przyszłości)

  Prześlij zdjęcie produktu

  Opisz realizowane wsparcie marketingowe lub dla dopiero wprowadzanego produktu na rynek, jakie ono będzie:

  Opisz zgłoszony produkt/linię (najważniejsze informacje – do 1000 znaków) (pole wymagane)

  Jeżeli jest to Innowacja napisz na czym ona polega, uzasadnij.

  Wymień certyfikaty eko, jeśli produkt takie posiada np. Viva, Ecocert. Jeśli produkt/linia posiada certyfikaty eko, podaj z czego wykonane są opakowania np. szkło, opakowanie biodegradowalne albo z recyklingu.

  Zgody

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email admin@wydawnictwogospodarcze.pl Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu zgłoszenia produktu do udziału w badaniu „Perły Rynku 2022” oraz wykonania umowy zawartej w związku z przeprowadzaniem badania jak również w celach marketingowych realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a), b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia badania konsumenckiego oraz przez 3 lata po jego zakończeniu. Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem zawartej przez Panią/ Pana umowy na przeprowadzenia badania, podmioty świadczące usługi marketingowe jak również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu. Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy admin@wydawnictwogospodarcze.pl Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do badania i zawarcia umowy na przeprowadzenie takiego badania.