Marian Zych

Marian Zych

V-ce Prezes Dyrektor Generalny | PSH Livio SA

    Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie.
    Od 2001r w strukturach GK Specjał.