Marian Zych

Marian Zych

PSH Livio SA

Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie.
Od 2001r w strukturach GK Specjał.